studieråd og studienævn

Studieråd og studienævn

AAU Executive har som øvrige skoler på AAU et studieråd, der blandt andet forholder sig til skolens overordnede strategiske udvikling.

Samtidig har skolen et studienævn, der rummer MBA- og HD-studierne. Studielederen har den daglige ledelse af uddannelserne, og han støttes af studienævnet i arbejdet med bl.a. kvalitetssikring og udvikling af uddannelserne.

I praksis er der på AAU Executive sammenfald mellem studierådet og studienævnets medlemmer, hvorfor studieråds- og studienævnsmøderne afholdes samtidig. Medlemmerne kan ses nedenfor.

Medlemmer

Seniorrådgiver Lars Krull (formand)
krull@business.aau.dk

Lektor Allan Næs Gjerding
ang@business.aau.dk

Lektor René Nesgaard Nielsen
rnn@business.aau.dk

Studerende HDO Anders Krohn Birkild (næstformand)
akr@bredbaandnord.dk

Studerende HD 1. del Martin Filt
maf@tcaa.dk
mfilt15@student.aau.dk

Studerende HD 1. del Esben Bundgaard
ebundg16@student.aau.dk

Studerende HD 1. del Søren Ladefoged Hansen
slha16@student.aau.dk

AC-fuldmægtig Morten Lykke Olesen (observatør)
mlo@business.aau.dk 

Skole- og studienævnssekretær Bente Christiansen
bentec@business.aau.dk

Referater fra studienævnsmøder

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011