samfundsvidenskabeligt fællessemester

Basis - Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

 

NB. Denne side gælder ikke nye studerende på HA med studiestart 2017


Til nye studerende med studiestart 1. september 2015

Velkommen til websiden for Samfundsvidenskabeligt Fællessemester på Aalborg Universitet

Fællessemestret er 1. semester for uddannelserne i Erhvervsøkonomi, Politik & Administration, Samfundsfag og Økonomi ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet
2. semester hører under det enkelte studies studienævn. 

Siden er af særlig interesse for dig, hvis du 
- er interesseret i optag på en af ovennævnte uddannelser 
- er kommende studerende før semesterstart (Se især semesterbeskrivelsen for det kommende semester, der publiceres i august)
- søger efter undervisningsevalueringer eller referater af nævnsmøder

Er du optaget på semesteret, skal du benytte vores intranet: Moodle, hvor der er løbende opdateringer om semestrets aktiviteter.  
Adgang til Moodle kræver login ligesom til AAUmail

Uddannelserne på Aalborg Universitet arbejder efter Aalborg-modellen for problembaseret læring (PBL). Det betyder, at de studerende i en væsentlig del af studietiden laver problemorienteret projektarbejde i grupper. Studieretningerne på Fællessemesteret er fuldtidsstudier. Et fuldtidsstudium er normeret til 30 European Credit Transfer System (ECTS) pr. semester. På 1. semester er disse fordelt med 17 ECTS til projekter, 5 ECTS til kurser i redskabsfag til støtte for projektarbejdet og 8 ECTS til kurset Det Moderne Danmark, der omfatter økonomi, politologi og sociologi. Fællessemesteret er altså primært en introduktion til PBL. 

De fleste oplysninger om semesterets konkrete indhold og afvikling fremgår af "den lille grønne" semesterbeskrivelse

For Uddannelsesnævn for Samfundsvidenskabeligt Fællessemester

Med venlig hilsen
Steen Ørndorf, semesterkoordinator

Kontakt

Storgruppe 2

Sekretær

Anne Jørgensen
Fibigerstræde 2, rum 104
9220 Aalborg Ø
Tlf. 9940 9625
Mail: ajo@business.aau.dk

Sekretærens træffetid
Mandag, tirsdag og torsdag kl. 8.00-15.00 
Onsdag: træffes på ajo@business.aau.dk
Fredag 8.00-14.00
Frokost ca. 12.00-12.30

Koordinator

Jonna Langeland Christensen
Mail: jonnalc@socsci.aau.dk

Storgruppe 3

Sekretær

Line Blak Pedersen
Fibigerstræde 3, lokale 92
9220 Aalborg Ø
Mail: linec@dps.aau.dk
Tlf: 9940 9621

Sekretærens træffetid
Mandag - torsdag kl. 8.00-15.00 
Fredag 8.00-13.00

Koordinator

Steen Ørndorf
Mail: oerndorf@business.aau.dk