1. semester

1. SEMESTER

På 1. semester er studerende fra samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser i Erhvervsøkonomi, Politik & Administration, Samfundsfag og Samfundsøkonomi fordelt på 2 administrative enheder: Storgruppe 2 og Storgruppe 3.  Hver storgruppe består af ca. 240 studerende, som igen er opdelt i klynger og projektgrupper. Projektgrupper er normalt på 6 personer. En klynge består af normalt af 4 projektgrupper med samme projektvejleder. 

Hver storgruppe har sin egen sekretær og sit eget team af projektvejledere. 

Semestret er opdelt i 2 projektperioder: P1 (fra 1. september til og med uge 40) og P2 (fra uge 40 og resten af semesteret, dvs. indtil 31. januar) 

I P1 foregår projektarbejdet indenfor temaet: "Ulighed" 

I P2 foregår projektarbejdet indenfor fagene økonomi, politologi og sociologi med udgangspunkt i kurset "Det Moderne Danmark". Temaet er Det danske samfunds udvikling i et tværfagligt perspektiv.

Begge projektperioder (P1 og P2) afsluttes med en mundtlig gruppeeksamen. 

Der afholdes en række mindre kurser i redskabsfag, som understøtter det problemorienterede projektarbejde. Disse kurser indgår i grundlaget for P2-eksamen. 

Det store fagkursus "Det Moderne Danmark" relaterer sig til periodens tema. Kurset afsluttes med en skriftlig individuel 5 timers eksamen i januar måned.