kvalitetssikring

Kvalitetssikring

Kvaliteten på første år evalueres og udvikles ved anvendelse af flere metoder. Ansvaret for evaluering af Samfundsvidenskabeligt Fællessemester ligger hos semesterkoordinatoren. Evaluering af 2. semester er moderstudienævnets ansvar.

På Samfundsvidenskabeligt Fællessemester foregår evalueringer løbende i form af samtaler på lærermøder, mellem undervisere og studerende via storgrupperådene og via spørgeskemaer til de studerende, hvor følgende procedure sikrer opfølgning på resultaterne:

  • Semesterkoordinator bearbejder og gennemgår undersøgelsen
  • Omfatter undersøgelsen bestemte personers undervisning fremsendes resultatet til disse med semesterkoordinatorens kommentar/tolkning til de(n) pågældende til orientering og eventuel opfølgning.
  • Semesterkoordinator fjerner personfølsomme oplysninger inden fremlæggelse for Uddannelsesnævnet hhv. publicering.
  • Uddannelsesnævnet gennemgår fremsendte resulater med henblik på opfølgning, på baggrund af oplæg fra semesterkoordinator/Nævnsformand.
  • Evalueringens resultater publiceres på web, når semesterkoordinatoren har bearbejdet disse.   

Evalueringer i 2015

Efterår 2015: Introduktionsperioden (P1 og RUSkursus)
Efterår 2015: RUS-kursus - evalueret af EBA (den engelsksprogede del) 
Efterår 2015: Generelt til semesteret
Efterår 2015: Kursus i Det Moderne Danmark
Efterår 2015: Kursus i Problemorienteret Projektarbejde
Efterår 2015: Kursus i Praktisk Statistik
Efterår 2015: Kursus i Tekstanalyse og Kildehåndtering
Efterår 2015: Gruppe/vejlederevaluering

Evalueringer i 2014

Efterår 2014: Generelt til semesteret
Efterår 2014: Kursus i Det Moderne Danmark
Efterår 2014: Kursus i Projektstyring og Projektledelse
Efterår 2014: Kursus i Problemorienteret Metode
Efterår 2014: Kursus i Praktisk Statistik
Efterår 2014: Kursus i Tekstanalyse og Kildehåndtering
Efterår 2014: Gruppe/vejlederevaluering

Evalueringer i 2013

Efterår 2013: P1 og introduktiosnperioden
Efterår 2013: Kursus i Det Moderne Danmark
Efterår 2013: Kursus i Projektstyring og projektledelse
Efterår 2013: Kursus i Problemorienteret metode
Efterår 2013: Kursus i Praktisk statistik
Efterår 2013: Kursus i Tekstanalyse og kildehåndtering
Efterår 2013: Gruppe/vejlederevaluering

Evalueringer i 2012

Efterår 2012: P1 og introduktiosnperioden
Efterår 2012: Kursus i Det Moderne Danmark
Efterår 2012: Kursus i Projektstyring og projektledelse
Efterår 2012: Kursus i Problemorienteret metode
Efterår 2012: kursus i Praktisk statistik
Efterår 2012: kursus i Tekstanalyse og kildehåndtering
Efterår 2012: Gruppe/vejlederevaluering

Evalueringer i 2011

Efterår 2011: kursus i Det Moderne Danmark
Efterår 2011: Kursus i Projektstyring og projektledelse
Efterår 2011: Kursus i Problemorienteret metode
Efterår 2011: Kursus i Praktisk statistik
Efterår 2011: Kursus i Tekstanalyse og Kildehåndtering
Efterår 2011: Gruppe/vejlederevaluering

Evalueringer i 2010

Efterår 2010: kursus i Det Moderne Danmark
Efterår 2010: Kursus i Projektstyring og projektledelse
Efterår 2010: Kursus i Problemorienteret metode
Efterår 2010: Kursus i Praktisk statistik
Efterår 2010: Kursus i Tekstanalyse og Kildehåndtering
Efterår 2010: Gruppe/vejlederevaluering

Evalueringer i 2009

Forår 2009: Semesterevaluering
Efterår 2009: Semesterevaluering
Efterår 2009: kursus i Det Moderne Danmark
Efterår 2009: Kursus i Projektstyring og projektledelse
Efterår 2009: Kursus i Problemorienteret metode
Efterår 2009: Kursus i Praktisk statistik
Efterår 2009: Kursus i Tekstanalyse og Kildehåndtering
Efterår 2009: Gruppe/vejlederevaluering
Efterår 2010: Evaluering af Introduktionsperioden P1

Evalueringer i 2008

Forår 2008 : Semesterevaluering
Forår 2008: Evaluering af projektforløb
Forår 2008: Evaluering af kursus i videnskabsteori
Efterår 2008: Semesterevaluering

Evalueringer i 2007

Forår 2007: Semesterevaluering
Efterår 2007: Semesterevaluring