studiestart

Fra du har indsendt din ansøgning og til du evt. får tilbudt en studieplads den 30. juli, skal du benytte UniStart.

Op til studiestart 1. september (eller for nogle studier/studiedele 1. februar) bringes de vigtigste informationer på Studiestart.

Inden starten anbefales, at du læser Studenterrådgivningens 7 råd til en god studiestart: 
Gå til Studenterrådgivningen
Vælg hovedmenu - Studiet
Vælg undermenu - Studiestart

Det er også en god ide, at kigge i rushåndbogen

Pensumlitteratur
Oversigten over pensumlitteraturen kan finde i den lille grønne semesterbeskrivelse. Henover semestret kan forekomme mindre ændringer i form af ekstra henvisninger (men ikke nye bogkøb). En god del af litteraturen vil kunne downloades via Moodle.
Bøger til semesteret kan anskaffes i den lokale afdeling af Factum Books på Fibigerstræde 15. Bøgerne kan købes samlet i en bogpakke, der ligger klar ved studiestart.
Du vil kunne finde pakkens indhold på Factum Books oversigt over boglister, når pakken er til salg. 
Her opdaterer vi i forsommeren, når bøgerne er bestilt hos Factum Books. 

RUSkursus

Semestret starter med en introduktionsperiode, der består af P1 (med 3 ugers projektarbejde og et efterfølgende seminar) med RUSkursus som rosinen i pølseenden.
Deltagelse i RUSkursus er frivilligt.
Deltagelse anbefales. Det er en god lejlighed til at lære flere medstuderende at kende, så man er bedre rustet til den efterfølgende gruppedannelse til P2.
Udgifterne til kurset finansieres dels af Fællessemestret, dels af deltagerbetaling.