studievejledning

Studievejledningen på Aalborg Universitet kan vejlede om en lang række studievejledningsrelaterede emner både for dig, som er kommende studerende fx om valg af uddannelse, bolig, SU samt spørgsmål fra dig, der allerede er studerende på AAU om fx orlov, barsel, studieteknik, dispensationer og studieophør. 

Fællessemesteret har ikke nogen særskilt decentral studievejleder. Denne dækkes af moderstudienævnenes studievejledninger:

Erhvervsøkonomi, HA - hjemmeside
Politik & Administration, Samfundsfag - hjemmeside
Samfundsøkonomi - hjemmeside