uddannelsesnævn

Erhvervsøkonomi og Samfundsøkonomi har hvert sit studienævn under Skolen for Økonomi og Erhvervsstudier ved Institut for Økonomi og Ledelse.
Politik & Administration og Samfundsfag har fælles studienævn under Skolen for Statskundskab ved Institut for Statskundskab.
Moderstudienævnene har oprettet Uddannelsesnævn for Samfundsvidenskabeligt Fællessemester, der fungerer som paraplystudienævn for første semester. 
Formanden for nævnet udpeger en semesterkoordinator, der varetager den daglige ledelse i samarbejde med formanden og under ansvar for nævnets beslutninger.

Forretningsorden

Medlemmer

Uddannelsesnævnets medlemmer pr. 1. SEPTember 2016

Formand for Uddannelsesnævnet: Lene Dalsgaard
Næstformand for Uddannelsesnævnet: Martin Davidsen

Medlemmer med stemmeret (medlemmer af moderstudienævn)

Erhvervsøkonomi

Henrik Find Fladkjær, formand
Jakob Skjøde Jensen, næstformand

Samfundsøkonomi    

Mogens Ove Madsen, formand
Frederik Kiel, næstformand

Politik, administration og Samfundsfag

Lene Dalsgaard, formand 
Martin Cholewa Jørgensen, næstformand

Medlemmer uden stemmeret

Fællessemestret    

Storgruppekoordinatorer

  • Jonna Langeland Christensen, Storgruppe 2
  • Steen Ørndorf, koordinator Storgruppe 3

Storgrupperåd

  • Malene Juhl Kristiansen, formand, Storgruppe 2
  • Alexander Søborg Rasmussen, sekretær, Storg. 2
  • Alexander Kjeldgaard, formand, Storgruppe 3
  • Martin Davidsen, sekretær, Storgruppe 3

Skolen for Økonomi og Erhvervsstudier

Erling Jensen, studieleder

Skolen for Statskundskab

Sanne Clement, studieleder

Semesterkoordinator

Steen Ørndorf


Sekretær for nævnet
Anne Jørgensen

Uddannelsesnævnets referater

Referater af møder i Samfundsvidenskabeligt Uddannelsesnævn

Mødedato

Referat

Fredag den 24.06.2016 Referat
Tirsdag den 12.04.2016 Referat
Tirsdag den 1.12.2015 Referat
Tirsdag den 16.06.2015 Referat
Onsdag den 18.03.2015 Referat
Mandag den 12.01.2015 Referat
Tirsdag den 18.11.2014 Referat
Fredag den 14. februar 2014 Referat
Onsdag den 6. november 2013 Referat

Referater fra det tidligere koordinationsudvalg

Mødedato

Referat

Torsdag den 13.06.2013 Referat
Torsdag den 07.02.2013 Referat
Torsdag den 22.11.2012 kl. 10.00 Referat
Torsdag den 14.06.2012 kl. 13.30 Referat
Onsdag den 18.04.2012 kl. 13.00 Referat
Mandag den 27.02.2012 kl. 13.00 Referat
Onsdag den 09.11.2011 kl. 13.30 Referat
Torsdag den 09.06.2011 kl. 13.30 Referat
Mandag den 28.03.2011 kl. 13.30 Referat
Torsdag den 10.02.2011 kl. 12.30 Referat
Torsdag den 25.11.2010 kl. 13.00 Referat
Torsdag den 10.06.2010 kl. 13.00 Referat
Tirsdag den 25.05.2010 kl. 14.00 Referat
Fredag den 12.03.2010 kl. 13.00 Referat
Fredag den 12.02.2010 kl. 10.00 Referat
Fredag den 30.10.2009 kl. 13.00 Referat