regler og vejledninger

Studieordninger

Se studieordninger for Erhvervsøkonomi

7-trins karakterskalaen

Se 7-trins karakterskalaen

Eksamensklage

Ønsker du at klage over din karakter, kan du se information om at klage

Eksamensordning

Læs eksamensordningen

Fakultetets studieadministration

Læs mere om fakultetets studieadministration

Grupperum

Booking af gruppearbejdspladser på SAMF

Bookingsystem

De studerende kan få adgang til grupperum via Bookingsytem.

Bookingadgang

For at få adgang til systemet aflevere ét gruppemedlem adgangsblanket til sekretæren, hvorefter man får tildelt brugernavn pr. mail.

STADS selvbetjening

Gå til STADS selvbetjening

Studierejser/Study trips

Det erhvervsøkonomiske studienævn vil gerne støtte de studerende på 5. semester i forbindelse med deres rejserudgifter til deres tildelte virksomheder. Ligeledes er det muligt for kandidatstuderende, der er i gang med at skrive deres speciale, at søge om tilskud til rejseudgifterne i forbindelse med indsamling af emperi.
Disse studerende har mulighed for at ansøge studienævnet om tilskud til max. 5 turer/rejser udenfor Aalborgs bygrænse. Der er muligt for at få tilskud til billigste offentlige transportmidler som bus og tog. Det er også muligt at få tilskud til kørte kilometer i bil - dog refunderes der ikke udgifter for billeje.

Ansøgningsskemaet udfyldes samt underskrives af vejlederen. Samtidig udfyldes afregningsbilaget - begge skemaer afleveres til studienævnssekretær Gitte Nielsen, lokale 100, Fibigerstræde 2.

På afregningsskemaet kan der sagtenes påskrives flere rejsedatoer, derfor henstilles der til, at rejserne samles i én afregning pr. semester pr. studerende/gruppe.

 

In English

The Study Board will like to support the students in the 5th semester in connection with their travel expenses to their assigned companies. Likewise, it is possible for Master students, who are writing their thesis to apply for a grant for travel expenses in connection with the the collection of empirical data.
Students have the opportunity to apply the Study Board for grants for max. 5 tours / trips to visit the company outside Aalborg. It is possible to get grants for the cheapest public transport such as bus and train. It is also possible to receive reimbursement for driving in car - but we do NOT refund cost to car rental.

The application form must be filled out by the students and signed by the supervisor. At the same time fill out the Reimbursement form - both forms must be submitted to the secretary of the study board Gitte Nielsen, room 100, Fibigerstræde 2.

At the Reimbursement form several dates can be written, therefore please handle in only ONE settlement per. semester per. student / group.
 

SU-kontoret

Kontakt SU-kontoret

Kontakt

Studienævnssekretær

Gitte Nielsen
Fibigerstræde 2, lokale 100
9220 Aalborg Ø, DK
Fastnet: +45 9940 8052
E-mail: eoe_studienaevn@business.aau.dk


Studienævnsformand

Henrik Find Fladkjær
Fibigerstræde 2, lokale 98
9220 Aalborg Ø, DK
Sekretær: +45 9940 8052
E-mail: hfl@business.aau.dk
 

Fibigerstræde 2