studienævn

Studienævnets funktion

Funktioner i forbindelse med styring af de erhvervsøkonomiske studier: HA, cand. merc. ligger hos Det Erhvervsøkonomiske Studienævn. Studienævnet består af 4 studerende og 4 undervisere. Studienævnets primære opgave er, at sikre udviklingen af de erhvervsøkonomiske studier. En central opgave er derfor at godkende studieplaner for de enkelte semestre og linier og have indsigt i, hvordan studierne udvikler sig. Studienævnet kan i øvrigt inden for de generelle regler på en række områder godkende dispensationer.

Studienævnet har en studienævnsformand. Studienævnsformanden står for den praktiske tilrettelæggelse af studiet, og er den, ansøgninger om f.eks. studierejsebevillinger, dispensationer, meritter ol. rettes til.

Studienævnsformanden er på de enkelte linier og på HA-studiet assisteret af en række koordinatorer, som tager sig af den daglige studieplanlægning, som studerende, der går på eller har interesse i disse studiedele, kan kontakte.

Merit og dispensationsansøgninger stilles til Det Erhvervsøkonomiske Studienævn via studienævnssekretæren.

Medlemmer

Pr. 1. februar 2015:


Ansatte:

Henrik Fladkjær - studienævnsformand, hfl@business.aau.dk
Michael Fast, fast@business.aau.dk
Reimer Ivang, ivang@business.aau.dk
Lars Gelsing, lg@business.aau.dk
Thomas Borup Kristensen, borup@business.aau.dk
Erling Jensen - Skoleleder - observatør, ej@business.aau.dk
Helle Therkildsen - observatør, therkild@business.aau.dk
 

Studerende:

Katrine Antonina Holt 
Michael Schultz
Rasmus Lauridsen - næstformand
Nina Tøttrup Jørgensen
Alex brøndum Kristiensen (Studievejleder) - observatør
Marianne Rong Pil (Studievejleder) - observatør
Camilla Diener (Studievejleder) - observatør

Studienævnssekretær:

Gitte Nielsen, eoe_studienaevn@business.aau.dk

Referater

Referater fra studienævnsmøderne findes her:

2018

  • 24. januar: Referat
  • 14. marts: Referat

2017

 

2016


2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

 

Kontakt

Studienævnssekretær

Gitte Nielsen
Fibigerstræde 2, lokale 100
9220 Aalborg Ø, DK
Fastnet: +45 9940 8052
E-mail: eoe_studienaevn@business.aau.dk


Studienævnsformand

Henrik Find Fladkjær
Fibigerstræde 2, lokale 98
9220 Aalborg Ø, DK
Sekretær: +45 9940 8052
E-mail: hfl@business.aau.dk
 

Fibigerstræde 2