studievejledning

decentrale Studievejledere for HA og cand. merc.

Anders Bager, Louise Langberg og Camilla Diener

Fibigerstræde 2, lokale 6
9220 Aalborg Ø
Tlf.: +45 9940 8029 (Telefonen er kun åben i kontortiderne)
E-mail: ha-studievejl@business.aau.dk


Kontortider for Den decentrale Studievejledning, Forår/sommer 2018:

Uge 23: Tirsdag d. 5. Juni kl. 12.00-14.00 Torsdag d. 7. juni kl. 08.00-10.00

Uge 24: Mandag d. 11. juni kl. 09.00-11.00 og Fredag d. 15. juni kl. 8.30-10.30

Uge 25: Onsdag d. 20. juni kl. 11.00-13.00 og fredag d. 22. juni kl. 09.00-11.00

Du er altid velkommen til at komme forbi kontoret eller kontakte os telefonisk i åbningstiden. Passer åbningstiden dig ikke, er du velkommen til at kontakte os pr. mail.

Information vedr. arrangementer, legater og studiejob formidler Studievejledningen via Facebook. Meld dig ind i gruppen og følg med: Studievejledning.AAU.HA.Cand.merc.

Nuværende Studerende

Som studerende kan du sagtens få brug for vejledning. Dette gælder for studerende på 1. - 10. semester af HA og cand.merc.

Spørgsmålene kan være mange og omhandle såvel fagspecifikke emner som mere personlige sager.

- Studievejledningen har i denne sammenhæng tavshedspligt, men oplysningspligt!

Studievejledningen kan bl.a. hjælpe dig med:

  • Spørgsmål til studiets form, herunder studieordningen, de enkelte moduler, pensum og eksamener.
  • Spørgsmål af personlig karakter, herunder koordinering af tid samt håndtering af gruppe- og projektarbejde.
  • Spørgsmål i forhold til dine overvejelser om udlandsophold*, valg af overbygning eller hvilke erhvervsmuligheder der er efter studiet.

Kender vi i Studievejledningen ikke svaret, kan vi altid henvise dig til andre, der kan hjælpe.

Dertil er vi i Studievejledningen altid klar til at tage den personlige samtale.

*I forhold til udlandsophold kan Internationalt Kontor være behjælpelig med mere praktiske spørgsmål samt procedurer og regler i forhold til ansøgning: http://www.internationaltkontor.aau.dk/

Studievejledningen besvarer ikke spørgsmål vedr. SU. Studerende bedes i denne sammenhæng kontakte SU-kontoret: http://www.sukontor.aau.dk/

Kommende Studerende

Går du og overvejer hvilken uddannelse, du skal starte på, kunne du tænke dig at vide mere om HA og cand.merc. studiet, de efterfølgende jobmuligheder, studieformen eller noget helt andet så kontakt os. Vi kan hjælpe dig videre med dine overvejelser og måske åbne dine øjne for muligheder, som du ikke selv havde set.

Den decentrale Studievejledning for HA og cand.merc. hjælper med studiespecifikke spørgsmål eller generel information. Det kunne blandt andet være:

  • Information om HA og cand.merc. studierne
  • Optagelseskrav
  • Meritspørgsmål og studieskift
  • Det faglige indhold af uddannelsen
  • Det sociale miljø
  • Studieformer
  • Læsemængde

Såfremt du ønsker at høre mere om studiet, er du altid velkommen til at kontakte den Decentrale Studievejledning for HA og cand.merc.

I forhold til uddybende spørgsmål vedr. optagelseskrav, samt procedure og deadlines for optagelse kan du ligeledes kontakte den Centrale Studievejledning: http://www.studievejledning.aau.dk/

Kollektive vejledningsarrangementer

Studiepraktik

Studiepraktik finder sted i efteråret i uge 43, og under studiepraktikken får de kommende studerende et grundlæggende kendskab til HA/cand.merc. uddannelsens opbygning, indhold samt undervisningsform. Forløbet strækker sig over tre dage, og udover information om HA/cand.merc. ved studievejlederen og studielederen, vil der ligeledes blive arrangeret forelæsninger. De kommende studerende kan derved få et indtryk af, hvad man beskæftiger sig med på uddannelsen. Udover studievejlederen som selv er studerende på uddannelsen, vil der ligeledes være mulighed for at møde andre nuværende studerende, som vil fortælle om deres erfaringer og oplevelser med projekt- og gruppearbejde. Der vil blive informeret om tidspunkt og tilmelding for brobygningen på de Gymnasiale uddannelsesinstitutioner i Nordjylland.

Åbent Hus

I foråret arrangeres der hvert år Åbent Hus på hele AAU. I forbindelse med Åbent Hus arrangementet vil der være mulighed for at møde studievejledere for de enkelte uddannelser samt høre oplæg om uddannelsens opbygning, indhold samt undervisningsform. Under Åbent Hus arrangementet vil også HA/cand.merc. være repræsenteret med egen stand samt oplæg. Yderligere information om Åbent Hus arrangementet kan findes her: http://www.aabenthus.aau.dk/

Studiejob og Praktik

Studievejledningen vil løbende opdatere med relevante studiejobs, praktikophold samt lignende.

Tjek vores gruppe på Facebook. Der vil vi løbende opdatere ny information vedr. arrangementer, legater og jobmuligheder. Se vores Facebookside: Studievejledning.AAU.HA.cand.merc.HD

I forhold til studiejob kan karrierecenteret ligeledes kontaktes: http://www.karriere.aau.dk/

Studierejser/Study trips

Det erhvervsøkonomiske studienævn vil gerne støtte de studerende på 5. semester i forbindelse med deres rejserudgifter til deres tildelte virksomheder. Ligeledes er det muligt for kandidatstuderende, der er i gang med at skrive deres speciale, at søge om tilskud til rejseudgifterne i forbindelse med indsamling af emperi.
Disse studerende har mulighed for at ansøge studienævnet om tilskud til max. 5 turer/rejser udenfor Aalborgs bygrænse. Der er muligt for at få tilskud til billigste offentlige transportmidler som bus og tog. Det er også muligt at få tilskud til kørte kilometer i bil - dog refunderes der ikke udgifter for billeje.

Ansøgningsskemaet udfyldes samt underskrives af vejlederen. Samtidig udfyldes afregningsbilaget - begge skemaer afleveres til studienævnssekretær Gitte Nielsen, lokale 100, Fibigerstræde 2.

På afregningsskemaet kan der sagtenes påskrives flere rejsedatoer, derfor henstilles der til, at rejserne samles i én afregning pr. semester pr. studerende/gruppe.

 

In English

The Study Board will like to support the students in the 5th semester in connection with their travel expenses to their assigned companies. Likewise, it is possible for Master students, who are writing their thesis to apply for a grant for travel expenses in connection with the the collection of empirical data.
Students have the opportunity to apply the Study Board for grants for max. 5 tours / trips to visit the company outside Aalborg. It is possible to get grants for the cheapest public transport such as bus and train. It is also possible to receive reimbursement for driving in car - but we do NOT refund cost to car rental.

The application form must be filled out by the students and signed by the supervisor. At the same time fill out the Reimbursement form - both forms must be submitted to the secretary of the study board Gitte Nielsen, room 100, Fibigerstræde 2.

At the Reimbursement form several dates can be written, therefore please handle in only ONE settlement per. semester per. student / group.
 

Kontakt

Studievejledningen på AAU består af hhv. de decentrale studievejledere for de enkelte studieretninger samt AAU's centrale studievejledning. 


aau's centrale Studievejledning

Fredrik Bajers Vej 5
9220 Aalborg Ø
Telefon: +45 9940 9440
E-mail: studievejledning@aau.dk


decentral Studievejledning for HA og Cand.merc.

Fibigerstræde 2, lokale 6
9220 Aalborg Øst
Tlf.: +45 9940 8029
E-mail: ha-studievejl@business.aau.dk