samfundsøkonomi

Samfundsøkonomi på AAU

Velkommen til hjemmesiden for Samfundsøkonomi-uddannelsen (Cand. oecon.) og studienævnet på Aalborg Universitet. Uddannelsen henvender sig til dig, der er interesseret i at kunne forstå økonomiske sammenhænge og økonomiske politik.

På Samfundsøkonomi-uddannelsen undervises der i mikro-, makro- og erhvervsøkonomiske teorier og problemstillinger. Dertil kommer undervisning i støttefag (matematik, statistik og økonometri), der sætter dig i stand til at gennemføre selvstændige økonomiske analyser. Uddannelsen giver dig i øvrigt gode muligheder for selv at sammensætte din faglige profil afhængig af dine faglige interesser.

Efter bacheloruddannelsen kan vi tilbyde to spændende kandidatuddannelser, som du kan læse mere om i vores uddannelsespjece. Her kan du også læse nærmere om indholdet i uddannelsen, jobmuligheder m.m..
Download pjecen her »»

Oecon Uddannelsespjece

Venlig hilsen

Mogens Ove Madsen

Studienævnsformand

Kontakt

Studienævnssekretær
Tine Nørgaard
Aalborg Universitet
Fibigerstræde 2, lokale 34
9220 Aalborg Ø
Tlf.: 9940 9628
Mail: oecon-secr@business.aau.dk
Træffetid: mandag - torsdag kl. 9.00-15.00

Studienævnsformand
Mogens Ove Madsen
Aalborg Universitet
Fibigerstræde 2, Room: 63
9220 Aalborg Ø Tlf: 9940 8177
Mail: mom@business.aau.dk
 

Fibigerstræde 4