Om AUD

Om AUD

Forskning og hovedfokus

Forskningsgruppen ved Revisorkandidatstudiet (AUD) har hovedfokus på de emneområder, der har betydning for betjening af en erhvervs­virksomhed eller en offentlig myndighed med rådgivning, regnskab, revision, økonomistyring mv. Der er et betydeligt fokus på de tjenester, der ydes af en statsautoriseret revisor, men området omfatter også de funktioner, der udføres af en økonomichef, CFO, økonomimedarbejder, controller eller selvstændig konsulent.
 

Etableringstidspunkt

Forskningsgruppen er etableret i tiden siden begyndelsen af 2012, efter at professor, dr. jur. Erik Werlauff i oktober 2011 tiltrådte som studienævnsformand for Revisorkandidatstudiet.
 

Undervisningstilknytning

Forskningsgruppen har tilknytning til alle de fag, der undervises i på Re­visorkandidatstudiet, dvs. rådgivning, eksternt regnskab, internt regnsk­ab, revision, skatteret, erhvervsret (selskaber, finansiering og insolvens) økonomistyring, organisation samt en række specialfag (valgfag), som fx ansættelsesret, omstrukturering af virksomheder, generationsskifte, international skatteret, it-revision mv.